Запазваме си правото да откажем достъп, да ограничим потребители, да отхвърлим регистрации в случай на невярно подадена, неточна или непълна информация попълнена във регистрационния формуляр.

Профил може да бъде премахнат, блокиран или ограничен, ако бъдат установени или е в процес на установяване от органите на реда или съдебни органи, че през него са извършпвани измами или са продавани нелегални артикули, предлагани незаконни услуги или са се извършвали действия нарушаващи българското законодателство или нашите условия за ползвне.

 

Имате възможност да се съгласите или да откажете известия от Продавалник. ТОП на имейла който сте предоставили или вашият мобилен номер.

Имате право само на ЕДНА регистрация във сайта, като можете да изберете типа на профила - физическо лице или бизнес профил - фирма / юридическо лице.

Потребителят има право да публикува неограничен брой безплатни обяви, но няма право да публикува ПОВТАРЯЩИ се такива. При установено нарушение, първо получава предупреждение, след това профилат бива закрит.

 

Всеки пторебител има правото да изтрие своя профил в уебсайта, като опцията е налична в Профилната страница ( бутон Профил ), катобутона за изтриване на профил се намира долу в ляво.